Veřejná zakázka: Sdružená zakázka II.- oprava LC na LS Šternberk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001346
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 537
Systémové číslo: P15V00000537
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.05.2012
Nabídku podat do: 31.05.2012 12:00
Otevírání obálek: 31.05.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka II.- oprava LC na LS Šternberk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Vyhlídková : oprava komunikace typu 2L - oprava propusti D 600 mm a doplnění krytu komunikace DK – rozsah prací dle položkového rozpočtu.
LC Velebořská : oprava komunikace typu 2L - oprava propusti D 400 mm, osazení 2 ks ocel. svodnic a doplnění krytu komunikace DK – rozsah prací dle položkového rozpočtu.
LC Uničovská : opravy komunikace typu 1L s asfaltovým a štěrkovým povrchem , oboustranné čištění krajnic a příkop, doplněním výtluků a kolejí kamenivem s prolitím živičným nástřikem, oprava propusti D 600 mm, rozrytí části úseku se značně poškozeným asf. povrchem s doplněním DK a zhutněním , oprava úseku LC ze sil. panelů u skládky – rozsah prací dle položkového rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 803 457 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky