Veřejná zakázka: Smlouva o reklamě - Rozchoďme to s Lesy ČR

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007382
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5370
Systémové číslo: P15V00005365
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/134
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.11.2014
Nabídku podat do: 09.01.2015 12:00
Otevírání obálek: 09.01.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smlouva o reklamě - Rozchoďme to s Lesy ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s.
Místo plnění: Česká republika

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 240 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky