Veřejná zakázka: Oprava a modernizace LC Etážovka - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007402
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5378
Systémové číslo: P15V00005373
Evidenční číslo zadavatele: S916/2014/228
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 499762
Počátek běhu lhůt: 30.09.2014
Nabídku podat do: 29.09.2014 09:00
Otevírání obálek: 29.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace LC Etážovka - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
vybudování nové skládky dřeva 3,560 – 3,595km,
vybudování nového hospodářského přejezdu 0,665km
zpevnění napojení přibližovacích linek
Jedná se o práce, bez nichž by lesní cesta nebyla funkční, práce, které v době plánování a zhotovování projektové dokumentace nebyly zjevné, nebo práce na objektech, které v období mezi zhotovováním projektové dokumentace a realizací stavby doznaly vlivem povětrnostních podmínek značných změn.
Místo plnění: k.ú. Černá Hora

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 421 171 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brno, Jezuitská 13, Brno, 602 00

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky