Veřejná zakázka: Ždírnický potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007419
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5379
Systémové číslo: P15V00005374
Evidenční číslo zadavatele: 953/2014/062
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.10.2014
Nabídku podat do: 27.10.2014 08:00
Otevírání obálek: 27.10.2014 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ždírnický potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci akce bude provedeno kácení BP na Ždírnickém potoce, tj. 336 ks stromů, 362 ks keřů a z koryta VT bude odstraněno 12,5 m3 náplavu. Věškeré těžební zbytky budou zlikvidovány.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 233 211 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky