Veřejná zakázka: Sdružená zakázka III.- oprava LC na LS Šternberk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001348
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 538
Systémové číslo: P15V00000538
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/025
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.05.2012
Nabídku podat do: 31.05.2012 13:30
Otevírání obálek: 31.05.2012 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka III.- oprava LC na LS Šternberk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
LC Ke staré školce : oprava asf. komunikace typu 1L vyčištěním krajnic, opravou propusti D 60 mm doplněním výtluku asf. krytem v rozsahu dle položkového rozpočtu
LC U vagonu : oprava komunikace typu 3L - vyčištění příkopy,propusti D 400 mm a osazení 13ks ocel. svodnic – rozsah prací dle položkového rozpočtu.
LC Čabovská : oprava komunikace typu 3Lnezpevněné komunikace s doplněním vyjetých kolejí v rozsahu dle položkového rozpočtu
LC Mokrá skládka: oprava LC typu 2L se štěrkovým povrchem celoplošným doplněním krytu LC DK, čištění příkopy a propustku, opravaí propusti D 600 mm – rozsah prací dle položkového rozpočtu
LC Bušlana : oprava komunikace 2L se štěrkovým povrchem doplněním kolejí a výtluků DK a osazení 6ks ocel. svodnic – rozsah prací dle položkového rozpočtu.
LC Kukaččí : oprava asf. komunikace typu 1L úpravou nájezdů na propusti vč.opravy propusti d 60cm – rozsah prací dle položkového rozpočtu.
LC Studená : úprava profilu LC typu 1L odkopáním sesuté zeminy a svahováním zářezové strany v rozsahu prací dle položkového rozpočtu.
LC U křížku : oprava komunikace typu 3L komunikace s doplněním krytu LC DK včetně úpravy točny pro odvozní soupravy v rozsahu dle položkového rozpočtu
LC Chabičov – Řídeč : oprava komunikace typu 2L se štěrkovým povrchem doplněním kolejí DK a osazení 4ks ocel. svodnic – rozsah prací dle položkového rozpočtu.
LC Smrčiny : opravy komunikací typu typu 1L s asfaltovým povrchem, s doplněním výtluků a kolejí, čištění příkop – rozsah prací dle položkového rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 801 350 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky