Veřejná zakázka: Chuchelenský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007426
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5382
Systémové číslo: P15V00005377
Evidenční číslo zadavatele: 953/2014/063
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.10.2014
Nabídku podat do: 03.11.2014 08:00
Otevírání obálek: 03.11.2014 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chuchelenský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci akce bude na Chuchelenském potoce pokáceno 22 ks stromů a 12 m2 keřů, vč. likvidace větví a keřů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 55 987 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků