Veřejná zakázka: BP Mochtínský potok ř. km 2,670 - 3,670, Mochtínský potok ř. km 7,550 - 8,550 - PD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007480
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5386
Systémové číslo: P15V00005381
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/061
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.10.2014
Nabídku podat do: 29.10.2014 09:30
Otevírání obálek: 29.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Mochtínský potok ř. km 2,670 - 3,670, Mochtínský potok ř. km 7,550 - 8,550 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Popis stávajícího stavu:
KÚ Mochtín spíše suché a napadéné dřeviny.
KÚ Chlistov nejen suché a napadené dřeviny, ale koryto je i značně zarostlé křovím, místy překážky v toku. Vlivem častých přívalových dešťů by mohlo docházet k vybřežování toku. V tomto KÚ je břehový porost značně pěstebně zanedbaný.
Popis návrhu a požadavků investora:
Investor požaduje zpracovat dvě zjednodušené projektové dokumentace, které budou spočívat v návrhu opatření pro další výchovu břehového porostu. Zejména odstranění dřevin, které brání toku, poškozených, suchých a napadených dřevin. Délka uprav cca 2550 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků