Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení lesní cesty Hraběcí na LS Tábor

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007508
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5388
Systémové číslo: P15V00005383
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/451
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.10.2014
Nabídku podat do: 03.11.2014 10:00
Otevírání obálek: 03.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení lesní cesty Hraběcí na LS Tábor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Řešené území se nachází v rozsáhlém lesním komplexu mezi obcemi Planou nad Lužnicí a Turovcem. Jedná se o úpravu stávající asfaltové lesní cesty kategorie 1L, která zajišťuje přístup do okolních lesních porostů. Návrh řešení předpokládá provedení nového krytu vozovky z asfaltového betonu, doplnění odvodnění lesní cesty a úpravu nájezdu na silnici II/409.
Místo plnění: K.ú. Planá nad Lužnicí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 697 860 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky