Veřejná zakázka: LC Pod Hájovnou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007510
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5389
Systémové číslo: P15V00005384
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/481
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.10.2014
Nabídku podat do: 06.11.2014 10:00
Otevírání obálek: 06.11.2014 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Hájovnou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce lesní cesty, zabezpečené základní opravou po přívalových deštích 2013. LC se nachází v CHKO Jizerské hory, na pozemcích LČR v cca 550 m n.m.ve svažitém terénu. Dále lesní cesta zabezpečuje přístup k několika RD. Rekonstrukce spočívá ve zkapacitnění propustků, obnově podélného odvodnění a zpevnění krytu komunikace ASB. Lesní cesta 2L 4,0/20 v délce cca 400 m.
Místo plnění: LS Jablonec nad Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 861 096 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky