Veřejná zakázka: JŘBU Rokytenka Pod lipkami - dod. č. 3

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007572
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5393
Systémové číslo: P15V00005388
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/086
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 400448
Počátek běhu lhůt: 27.09.2014
Nabídku podat do: 26.09.2014 09:00
Otevírání obálek: 26.09.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JŘBU Rokytenka Pod lipkami - dod. č. 3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Při bourání stávající opěrné zdi v km 2053,20 - 2085,50 bylo zjištěno, že původní základ opěrné zdi je neporušený a v dobrém stavu a není ho nutné bourat.
Naproti tomu těleso původní opěrné zdi bylo narušeno ve větší míře a bylo nahrazeno novou konstrukcí o délce 60 m.
V průběhu výstavby došlo ke změně technologie výstavby opěrné zdi z důvodu ohrožení přilehlé silnice I. třídy.
U srubového stupně v km 2200,00 byl nalezen původní základ v dobrém stavu, nebylo ho nutné bourat.
U stupně v km 2044,80 byl z důvodu nevhodného podloží pod tělesem stupně základ rozšířen a prodloužen.
U všech těchto prací se jednalo o změny , které nastaly při odkrytí původních konstrukcí a tudíž nebylo možné s nimi počítat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 356 805 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Moravy, Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky