Veřejná zakázka: Opravy LC na LS Česká Lípa, revír Vlhošť

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001350
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 540
Systémové číslo: P15V00000540
Evidenční číslo zadavatele: S936/2012/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.05.2012
Nabídku podat do: 31.05.2012 10:00
Otevírání obálek: 31.05.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na LS Česká Lípa, revír Vlhošť
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Pomístné opravy 3 lesních cest na revíru Vlhošť. Požadovaný rozsah je uveden v zadávací dokumentaci

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 348 292 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., KŘ Liberec, Sokolská 1383, Liberec, 3.NP, Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky