Veřejná zakázka: Koncepce PR, marketingu a reklamy LČR 2015-2019

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007650
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5400
Systémové číslo: P15V00005395
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/136
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.11.2014
Nabídku podat do: 12.01.2015 15:00
Otevírání obálek: 15.01.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepce PR, marketingu a reklamy LČR 2015-2019
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Koncepce by měla obsahovat komunikační kanály a jejich doporučený mix v časovém sledu (tiskové zprávy, rozhlas, televize, tiskoviny, sociální sítě, internet, vlastní akce pro veřejnost,…) ve vztahu k cílovým skupinám a komunikační nástroje (soutěž, kampaň, maskot, aktivity společenské odpovědnosti apod.). Součástí koncepce bude inovace dosavadní činnosti v oblasti marketingu a PR, a také návrh a realizace projektů nových.
Místo plnění: Ř LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 360 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LČR Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky