Veřejná zakázka: VC Nad Weiserovkou - oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007710
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5408
Systémové číslo: P15V00005403
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/550
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.11.2014
Nabídku podat do: 25.11.2014 07:30
Otevírání obálek: 25.11.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VC Nad Weiserovkou - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava mostku přes Prudký potok spočívající v obnově zavazovacích křídel z režného zdiva z LK na MC, založených na betonový základ hl. 0,5 m, š. 0,9 m, délky 4,0 m, , podbetonování podpěr mostku, opevnění prostoru před zavazovacími křídly kamennou rovnaninou z LK o hmotnosti nad 200 kg, doplnění vypadaného zdiva z podpěr mostku. Dále bude provedena výměna stávajících příčných objektů - odvodňovacích žlabů REVERDO, vč. obnovení odvodňovacího příkopu š. ve dně min. 0,5 m, délky dle terénu.
Místo plnění: LS Hanušovice, revír 8, VC Nad Weiserovkou, mostek přes Prudký potok,

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 458 481 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky