Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revírech: Lužná, Tři Stoly

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007711
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5409
Systémové číslo: P15V00005404
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/365
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.10.2014
Nabídku podat do: 07.11.2014 10:00
Otevírání obálek: 07.11.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revírech: Lužná, Tři Stoly
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Do Kačeny

•třída a kategorie lesní cesty - 3L
•konstrukce vozovky - kalená
•délka lesní cesty - 620m, šíře 3m
•přibližná nadmořská výška - 350
•současný stav - nevyhovující
•provozní zdůvodnění - zpřístupnění lesních komplexů, provozní potřeba.
•majetkoprávní a uživatelské vztahy - v majetku LČR
•statut využívání krajiny - žádné omezení

•stručný popis plánovaných prací - LC Do Kačeny:

Jedná se o tvrdou, kalenou, svažitou cestu. Oprava bude provedena kamenivem fr. 32-63 v tl. 15cm (výplň erozních rýh), kamenivo fr. 0-32 v tl. 15cm (bude plnit funkci doplňující a uzavírací vrstvy), kamenivem fr. 0-4 v tl. 2cm bude uzavřen povrch LC. Dále bude použito 12ks svodnic + vybudování 12ks odtokových rýh v délce 1,5m, v šíři 60cm, v hloubce 0,5m - z důvodu nulového odvodnění stávající cesty.

LC Rašovka

•třída a kategorie lesní cesty - 3L
•konstrukce vozovky - kalená
•délka lesní cesty - 720m, šíře 3m
•přibližná nadmořská výška - 350
•současný stav - nevyhovující
•provozní zdůvodnění - zpřístupnění lesních komplexů, provozní potřeba.
•majetkoprávní a uživatelské vztahy - v majetku LČR
•statut využívání krajiny - žádné omezení

•stručný popis plánovaných prací LC Rašovka:

Jedná se o rovinnou, kalenou cestu. Oprava bude provedena kamenivem fr. 32-63 v tl. 15cm (oprava vyjetých kolejí a propadlých částí), kamenivem fr. 0-32 bude doplněna konstrukce v tl. 15cm, fr. 0-4 v tl. 2cm (uzavření povrchu). Dále stržení krajnic, vyčištění plně zaneseného příkopu (500m),odstranění středového, travnatého povrchu, odstranění bahnité části v podmáčených místech (odkopávky do 100m3), zpevnění 3ks nájezdů (přiléhající LC), vybudování oboustranného sklonu


Místo plnění: RV Tři Stoly, RV Lužná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 746 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs nad Labem, Nábřeží 120, 250 01 Brandýs nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky