Veřejná zakázka: Sdružená zakázka IV.- oprava LC na LS Šternberk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001351
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 541
Systémové číslo: P15V00000541
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/026
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.05.2012
Nabídku podat do: 31.05.2012 14:30
Otevírání obálek: 31.05.2012 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka IV.- oprava LC na LS Šternberk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
LC U cihelny : oprava komunikace typu 2L se štěrkovým povrchem doplněním kolejí DK, odstraněním nánosů z krajnic a osazení 18 ks ocel. svodnic do bet. směsi – rozsah prací dle položkového rozpočtu.
LC Do pekla : oprava odvodnění komunikace typu 3L se štěrkovým povrchem doplněním 23ks ocel. svodnic – rozsah prací dle položkového rozpočtu.
LC V háji : oprava lesní cesty typu 3L úpravou sklonu odtěžením zeminy a úpravou pláně a osazením příčného odvodnění 10ks dřevěnými prahy v rozsahu dle položkového rozpočtu
LC U střelnice : oprava komunikace typu 3Ldoplněním krytu DK v rozsahu dle položkového rozpočtu
LC Úsovská : oprava asf. komunikace typu 1L úseku se štěrkovým povrchem doplněním vyjetých kolejí DK , úpravou nájezdů na svážnice, vyčištění příkopy a krajnic, oprava brodu přes vodoteč ze sil. panelů v rozsahu prací dle položkového rozpočtu
LC Hradečná : oprava komunikace typu 3Ldoplněním vyjetých kolejí DK v rozsahu dle položkového rozpočtu
LC Amerika : oprava asf. komunikace typu 1L doplněním vyjetých kolejí DK v rozsahu prací dle položkového rozpočtu
LC Horálkova : oprava komunikace typu 2L – příčné odvodnění osazením 11ks ocelových svodnic a 15 dřevěných prahů v rozsahu prací dle položkového rozpočtu.
LC Pasečky : oprava komunikace typu 2L - osazení 10 ks ocelových v rozsahu prací dle položkového rozpočtu.
LC Bušín - Buková : oprava komunikace typu 2L - osazení 10 ks ocelových v rozsahu prací dle položkového rozpočtu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 907 104 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky