Veřejná zakázka: LC Údolní I, LC Údolní II, LC Horní - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007724
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5410
Systémové číslo: P15V00005405
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/370
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 401447
Počátek běhu lhůt: 23.10.2014
Nabídku podat do: 22.10.2014 10:00
Otevírání obálek: 22.10.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Údolní I, LC Údolní II, LC Horní - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Údolní I:
-Oprava sjezdu na silnici III/33353
-Sanace a oprava kolejí a povrchu LC Údolní I - vyčištění kolejí a jejich doplnění štěrkodrtí v šířce 2 x 0,75 m
Rekonstrukce LC Horní:
-Rámový propustek – základové bloky posílení - zvětšení základových bloků pod čely propustku, nová šířka 1,4 m (původně 1,0 m).
-Sanace a oprava kolejí–podloží podmáčené prameny– km 0,000 – 0,450 sanace v délce 10 m, š. 1,5 m, tl. 0,75 m
LC Údolní II:
-Část IIA: v km cca 0,135 – zřízení příčného kamenného drénu dl. 6 m
-Část IIA: v km 0,240 bude vykopán cca 30 m dlouhý příkop, posilující svedení vody do příčného TP
-Část IIB: opěrná zeď v km 0,235-0,310 – zvýšení zdi o 0,1 m v celé délce a zvýšení odkopávky a bednění základu
-Část IIB: lesní cesta km 0,000 – 0,582- výměna podloží štěrkodrtí tloušťky průměrně 0,25 m v km 0,075-0,490 a 0,548-0,582
-Část IIB: zřízení podélného příkopu - km cca 0,605 – 0,672 vlevo se zaústění do TP- km cca 1,458 – 1,620 vpravo se zaústěním do toku
-Část IIB, linka Spojková: výměna podloží štěrkodrtí tloušťky 0,25 m v celé ploše zemní pláně

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 798 977 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., Krajské ředitelství Brandýs nad Labem, Návřeží 120, Brandýs nad Labem 250 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky