Veřejná zakázka: Oprava hráze VN U dubu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00007877
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5424
Systémové číslo: P15V00005419
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/559
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.11.2014
Nabídku podat do: 14.11.2014 07:30
Otevírání obálek: 14.11.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava hráze VN U dubu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení opravy stávající hráze VN U dubu, zamezením nekontrolovatelných odtoků vody z nádrže privilegovanými průsakovými cestami vytvořenými na styku tělesa zemní hráze a konstrukce sdruženého výpustného zařízení a také v samotném výpustném zařízení. V rámci požadovaných prací bude provedeno odkopání tělesa zemní hráze na obou stranách v místech průsaků, kde následně budou provedeny opatření vedoucí k "utěsnění" vodní nádrže. To bude provedeno ze dvou samostatných betonových skeletů a minerálního těsnění. Součásti prací budou i drobné opravy trhlin a prasklin ve zdivu výpustného objektu, doplnění a nátěr zábradlí, oprava schodiště do loviště a případný záchranný transfer chráněných živočichů při řízeném vypouštění nádrže.
Místo plnění: VN U dubu, obec Kobylá nad Vidnávkou, k. ú. Kobylá nad Vidnávkou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 699 963 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky