Veřejná zakázka: Úprava importu dat katastru nemovitostí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008025
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5438
Systémové číslo: P15V00005433
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/140
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 402407
Počátek běhu lhůt: 24.12.2014
Nabídku podat do: 15.01.2015 10:00
Otevírání obálek: 15.01.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava importu dat katastru nemovitostí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úprava softwarové aplikace Pozemková evidence (PE) pořízené objednatelem na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a společností Intergraph CS s.r.o. dne 6.5.2002. Úprava spočívá v přizpůsobení importu dat katastru nemovitostí, úpravě publikačních webových služeb a úpravě výstupů a uživatelského rozhraní aplikace.
Místo plnění: ŘLČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 232 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky