Veřejná zakázka: Pěstební činnosti – příprava ploch k zalesnění (rámcová smlouva) – LZ Židlochovice 2015

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008047
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5440
Systémové číslo: P15V00005435
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/141
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 401899
Počátek běhu lhůt: 18.12.2014
Nabídku podat do: 19.01.2015 10:00
Otevírání obálek: 19.01.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pěstební činnosti – příprava ploch k zalesnění (rámcová smlouva) – LZ Židlochovice 2015
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění přípravy půdy pro obnovu lesa – mechanizovaně půdní frézou. Na plochách bude provedena celoplošná likvidace bylinné a dřevinné buřeně a pařezů dle požadovaných technologií a na plochách nesmí zůstat nepoštěpkovaná hmota větší jak 10 cm.Doplňující informace ke zveřejnění:
KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ POSKYTNUTÉ DODATEČNÉ INFORMACE JSOU PO DOBU TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA:

https://lesycr.softender.cz/softender/detail/LCR/870073/P14V00008047

Místo plnění: LZ Židlochovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 224 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy