Veřejná zakázka: BP Nectava, k.ú. Březinky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008128
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5453
Systémové číslo: P15V00005448
Evidenční číslo zadavatele: 957/2014/123
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.11.2014
Nabídku podat do: 14.11.2014 09:30
Otevírání obálek: 14.11.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Nectava, k.ú. Březinky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o kácení stromů a odstranění křovin, viz TZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 71 659 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky