Veřejná zakázka: BP Bohdalínský potok v ř. km 0,7 - 1,5

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008168
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5455
Systémové číslo: P15V00005450
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/066
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.11.2014
Nabídku podat do: 20.11.2014 11:30
Otevírání obálek: 20.11.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Bohdalínský potok v ř. km 0,7 - 1,5
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o 855 m dlouhý úsek Bohdalínského potok mezi obcemi Bohdalín a Včelnička. Dotčený úsek toku je otevřený, upravený do lichoběžníkového profilu. Od staničení 0,000-0,795 km je koryto opevněno ve dně na šířku 80 cm polovegetačními tvárnicemi TBM-16-60, svahy jsou ve sklonu 1:1,15. Zbytek úseku ve staničení 0,796-0,855 km je opevněn na šířku 60 cm polovegetačními tvárnicemi TBM-16-60, na zbylé části je založen trávník. Horní část úpravy prochází intravilánem obce Bohdalín. V trase koryta vodního toku se nachází padlé stromy a stromy zasahující do průtočného profilu koryta. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 95 847 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky