Veřejná zakázka: JŘBU-dod. č. 4 - Klepáčský potok km 4,150-4,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008170
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5456
Systémové číslo: P15V00005451
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/088
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 401950
Počátek běhu lhůt: 28.10.2014
Nabídku podat do: 27.10.2014 09:00
Otevírání obálek: 27.10.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JŘBU-dod. č. 4 - Klepáčský potok km 4,150-4,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Změny, které byly provedeny v průběhu stavby byly vyvolány okolnostmi, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace a byly zjištěny po odbourání původního tělesa a po provedení výkopů pro založení nového tělesa bylo zjištěno, že podloží pod pravým křídlem je tvořeno nestabilní písčitou zeminou. Proto byly v místě založení křídla provedeny plošné ŽB desky . Dále bylo rozhodnuto, že kámen z původního tělesa není vhodný pro použití na zdivo tělesa nově budované přehrážky. Bude nahrazen novým kamenem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 461 822 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky