Veřejná zakázka: Lc Robotní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008239
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5469
Systémové číslo: P15V00005464
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/589
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.11.2014
Nabídku podat do: 02.12.2014 09:00
Otevírání obálek: 02.12.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lc Robotní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stržení nánosů krajnic, odstranění křovin s ponecháním kořenů, rozrytí komunikace srovnání, doplnění HDK 32-63 mm tl.100mm, zakalení ŠD 0-32 mm tl. 50 mm, zhutnění.
Místo plnění: Revír Úsov, k.ú. Benkov u Střelic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 870 683 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky