Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revíru Kostelec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001364
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 547
Systémové číslo: P15V00000547
Evidenční číslo zadavatele: S937/2012/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.05.2012
Nabídku podat do: 11.06.2012 10:00
Otevírání obálek: 11.06.2012 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revíru Kostelec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava 6 lesních cest o celkové délce 7 160 m.

Popis prací:
Odstranění křoví, odkopávky pro silnice, hloubení rýh, vodorovné přemístění výkopku, uložení sypaniny na skládky, úprava pláně se zhutněním, rozrytí vrstvy krytu bez živičného pojiva, úprava dosavadního krytu s doplněním kameniva s profilací a zhutněním, podklad z hrubého kamene, kryt ze štěrkopísku, odstranění bláta ze středového pruhu a krajnic, čištění příkopu, zřízení ocelových svodnic.
Více v dokumentaci pro zadání stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 943 827 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajské ředitelství Hradec Králové, Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky