Veřejná zakázka: Oprava LC Přímá

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008308
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5475
Systémové číslo: P15V00005470
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/499
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.11.2014
Nabídku podat do: 01.12.2014 10:00
Otevírání obálek: 01.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Přímá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Délka = 562 m, šířka kalené vozovky 2,5 m plus krajnice o stejné konstrukci v šířce 2 * 0,5 m.
Odvodnění je řešeno převážně příčným sklonem vozovky.
Postup úprav:
-uvolní se prostor pro těleso cesty, odstraní se pařezy
-strhne se humus a uloží se na deponie do volných prostor v porostech
-osadí se propustky a trubní sjezdy a připraví se cestní pláň a pláň pro zpevnění sjezdů, spolu s propustky se vyčistí levý příkop a odpadní příkopy
-v pláni se sanují deformace a neúnosná místa lomovou skrývkou frakce 0 – 250 mm
-položí se vozovka včetně kalících vrstev; obdobně se upraví i sjezdy, rozšíření vozovky (rozjezd a točka)

Místo plnění: k.ú. Slavošovice u Lišova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 239 127 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky