Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesních cest K Růžičkům a Kolem Jedláku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008394
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5481
Systémové číslo: P15V00005476
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/508
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.11.2014
Nabídku podat do: 12.12.2014 10:00
Otevírání obálek: 12.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesních cest K Růžičkům a Kolem Jedláku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta K Růžičkům:
bude opravena tak aby dle ČSN 73 6108 odpovídala zařazení do kategorie lesních cest 1L 4,0/30, třídy dopravního zatížení VI. V koruně bude šíře lesní cesty 3,3m + 2x krajnice 0,25m, v zatáčkách dojde k rozšíření komunikace tak, aby nedocházelo k trhání a poškozování krajnic při průjezdu dlouhých nákladních souprav. Krajnice budou zhotoveny ze štěrkodrti šíře 0,25m po obou stranách.
Pařezy určené k vytrhání, odstraněný nános bahna a hrabanky z povrchu stávající komunikace bude přehozen do přilehlého porostu a rozprostřen do ztracena, případně část bude převezena na skládku vzdálenou do vzdálenosti cca 2km. Podél převážné části lesní cesty dojde ke zhotovení odvodňovacích stok k zachycení srážkové vody z přilehlých porostů. Voda ze stok bude odvedena příčnými trubními propustky z betonových či železobetonových trub délky 7,5m a o průměru min. 0,50m z čely z lomového kamene zpevněného cementovou maltou a osazených betonovým parapetem.
Pro zpřístupnění porostů podél odvodňovací stoky budou zhotoveny trubní sjezdy z plastových trub o průměru min. 0,40m a délky 6,0m, které budou osazeny kamennými čílky.
U lesní cesty K Růžičkům je navržena vzhledem k únosnosti podloží vyrovnávka podkladu ŠD a následná konstrukce cca 10cm ŠD 0-32mm.
Na pláních a v koruně komunikace zadavatel požaduje provedení hutních zkoušek v počtu 1 x lesní cesta K Růžičkům. Tato zkouška bude v obsahu výkazu výměr jako samostatná položka.
Povrch komunikace bude mít oboustranný příčný sklon cca 3-5% v místech s podélným odvodněním a jednostranný sklon v zatáčkách a v místech bez odvodňovací stoky.


Lesní cesta Kolem Jedláku:
bude opravena tak aby dle ČSN 73 6108 odpovídala zařazení do kategorie lesní ch cest 1L 4,0/30, třídy dopravního zatížení VI. V koruně bude šíře lesní cesty 3,3m + 2x krajnice 0,25m, v zatáčkách dojde k rozšíření komunikace, tak aby nedocházelo k trhání a poškozování krajnic při průjezdu dlouhých nákladních souprav. Krajnice budou zhotoveny ze štěrkodrti šíře 0,25m po obou stranách.
Pařezy určené k vytrhání, odstraněný nános bahna a hrabanky z povrchu stávající komunikace bude přehozen do přilehlého porostu a rozprostřen do ztracena, případně část bude převezena na skládku vzdálenou do vzdálenosti cca 2km. Podél převážné části lesní cesty dojde ke zhotovení odvodňovacích stok k zachycení srážkové vody z přilehlých porostů. Voda ze stok bude odvedena příčnými trubními propustky z betonových či železobetonových trub délky 7,5m a o průměru min. 0,50m z čely z lomového kamene zpevněného cementovou maltou a osazených betonovým parapetem.
Pro zpřístupnění porostů podél odvodňovací stoky budou zhotoveny trubní sjezdy z plastových trub délky 6,0m, které budou osazeny kamennými čílky.
U lesní cesty Kolem Jedláku bude po odstranění vrstvy bahna a hrabanky nutná vyrovnávka hrubím kamenivem 63-125mm a 0-63mm a vše bude uzavřeno ŠD 0-32mm. Konec lesní cesty bude opatřen točnou pro nákladní vozidla.
Na pláních a v koruně komunikace zadavatel požaduje provedení hutních zkoušek v počtu 2 x lesní cesta Kolem Jedláku. Tyto zkoušky budou v obsahu výkazu výměr jako samostatná položka.
Povrch komunikace bude mít oboustranný příčný sklon cca 3-5% v místech s podélným odvodněním a jednostranný sklon v zatáčkách a v místech bez odvodňovací stoky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 567 708 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků