Veřejná zakázka: Úprava Stříbrného potoka v Boršově - zábradelní svodidlo

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008483
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5489
Systémové číslo: P15V00005484
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/090
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.11.2014
Nabídku podat do: 12.12.2014 10:00
Otevírání obálek: 12.12.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava Stříbrného potoka v Boršově - zábradelní svodidlo
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V km 0,000 – 0,180 a v km 1.170 – 1.190 Stříbrného potoka v Boršově bude na železobetonové římse, respektive betonových patkách zřízeno zábradelní svodidlo s ochranou proti podjetí pro úroveň zadržení H2, úroveň prudkosti nárazu B. Výplň bude tvořena ocelovým pletivem.
Svodidlo bude odpovídat požadavkům ČSN 73 6201, ČSN 73 6101 a TP158.
Montáž svodidel bude prováděna dle technických listů a platných ČSN, vyhoví konstrukce římsy a zdiva, do kterého bude zábradelní svodidlo kotveno, pro danou úroveň zadržení.

Místo plnění: k.ú.Boršov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 436 851 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky