Veřejná zakázka: LC Malměřická - oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008543
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5493
Systémové číslo: P15V00005488
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/239
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 507139
Počátek běhu lhůt: 07.03.2015
Nabídku podat do: 31.03.2015 10:30
Otevírání obálek: 31.03.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Malměřická - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Třída a kategorie lesní cesty: 1L 3,5/20
Konstrukce vozovky: rozrytí stávající konstrukce, doplnění štěrkodrti fr. 0 – 63 mm do kolejí a výtluků v tl. 200 mm po zhutnění, penetrační makadam v tl. 90 mm, asfaltový beton v tl. 60 mm, obnovení podélné odvodňovací sítě, opravy čel propustků, oprava sjezdů na navazující lesní cestní síť a oprava skládkovišť, oprava 2 ks závor a dopravního značení
délka rekonstruovaného úseku: 4.717 bm
přibližná nadmořská výška: 450 m n.m. v Obci Maloměřice a 600 m n.m. u Obce Tis u Blatna
Současný stav lesní cesty: jedná se o penetrovanou lesní cestu. Obrusná vrstva je poškozena v celé délce, vzhledem k velkému převýšení jsou poškozeny i konstrukční vrstvy ze štěrkodrti, na cestě jsou vymačkány koleje, výtluky a erozní rýhy. Podélné odvodnění – příkopy jsou zanešené. Čela u propustků jsou rozpadlá a část propustků je prolomená. LC je obtížně sjízdná pro lesnickou techniku. Pro odvozní soupravy je LC nesjízdná
Technické řešení: rozrytí stávající konstrukce, doplnění štěrkodrti fr. 0 – 63 mm do kolejí a výtluků v tl. 200 mm po zhutnění, penetrační makadam v tl. 90 mm, asfaltový beton v tl 60 mm, obnovení podélné odvodňovací sítě, opravy čel propustků, oprava sjezdů na navazující lesní cestní síť a oprava skládkovišť, oprava 2 ks závor a dopravního značení

Místo plnění: k.ú. Malměřice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 954 136 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky