Veřejná zakázka: LC Hraniční - oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008580
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5497
Systémové číslo: P15V00005492
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/622
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.01.2015
Nabídku podat do: 27.01.2015 09:30
Otevírání obálek: 27.01.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hraniční - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC typ 2L, délka 2,254 km. k.ú. Úsobrno, nadm. výška 560 m n.m..
Současný stav: kalený kryt ze štěrkodrti, vyjeté koleje, výtluky.
Návrh řešení: úprava pláně, doplnění ŠD, zhutnění, pročištění příkopů, oprava TP.
Místo plnění: LC Hraniční, k.ú. Úsobrno

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 817 837 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky