Veřejná zakázka: Opravy asfaltových LC na revíru Chlum

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008772
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5510
Systémové číslo: P15V00005505
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/540
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.01.2015
Nabídku podat do: 09.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 09.02.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy asfaltových LC na revíru Chlum
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu asfaltového povrchu tří stávajících lesních cest nacházejících se v jednom katastrálním území.
Stávající lesní cesty 2. Třídy (2L 4,0/30) májí v celé délce asfaltovou vozovku. Ta je vlivem provozu, stáří, využití a hlavně povětrnostními vlivy poškozená. Na komunikacích jsou zjevné i zřetelné nesoudržné obrusné vrstvy, které bude zapotřebí odstranit.
Sanace bude provedena pouze v místech poškození krytu vozovky s vyspravením společně s doplněním podloží na rozjezdech v připojovacích se lesních cestách, které budou 2,5m do komunikace zaasfaltovány. Nový povrch bude proveden vyrovnáním podkladu a kladením vrchní vrstvy finišerem.
Místo plnění: k.ú. Chlum u Třeboně

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 475 925 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky