Veřejná zakázka: Stařečský potok ve Starči - vícepráce – JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008777
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5512
Systémové číslo: P15V00005507
Evidenční číslo zadavatele: S952/2014/146
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 403882
Počátek běhu lhůt: 30.08.2014
Nabídku podat do: 29.08.2014 08:00
Otevírání obálek: 29.08.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stařečský potok ve Starči - vícepráce – JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci víceprácí bylo provedeno bourání základů z betonu prostého, které se nacházely pod nánosem sedimentu v korytě toku. Dále bylo provedeno prodloužení drenážních výpustí v opěrné zdi z důvodů odvodnění pozemků nad opěrnou zdí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 29 449 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky