Veřejná zakázka: JŘBU - Dod. č. 4 Dražůvka v km 4,0-5,7

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008798
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5514
Systémové číslo: P15V00005509
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/097
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 403675
Počátek běhu lhůt: 07.11.2014
Nabídku podat do: 07.11.2014 09:00
Otevírání obálek: 07.11.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JŘBU - Dod. č. 4 Dražůvka v km 4,0-5,7
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Změny, které byly provedeny v průběhu stavby byly vyvolány okolnostmi, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace. Vícepráce spočívaly v navýšení rozsahu opravy poškozeného spárování zdí a dlažeb včetně vysekání poškozených spár, kdy tento rozsah byl zjištěn po jejich kompletním očištění a odstranění nánosů a dále v navýšení počtu betonových patek pro kotvení dřevěných kulatin příčných objektů, jelikož stávající základ zdí byl v daných místech nevyhovující pro umístění kotvících prvků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 139 868 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky