Veřejná zakázka: VN Všemina - rekonstrukce domku hrázného

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008925
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5530
Systémové číslo: P15V00005525
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/100
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.12.2014
Nabídku podat do: 22.12.2014 09:00
Otevírání obálek: 22.12.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Všemina - rekonstrukce domku hrázného
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení oprav, následujících částí v objektu:
- oprava terasy (izolace, dlažba)
- oprava schodů a předpraží (výměna dřevěných konstrukcí)
- rekonstrukce koupelny (vybourání, instalace ZT, obklady)
- nátěry (okapy, svody, dřevěné části)
- úprava elektroinstalace a hromosvodů,vč. revizí
- výměna podlahové krytiny v obytných místnostech
- malování celého objektu mimo garáže a provozní místnosti
- oprava a nátěry dřevěných prvků fasády,
- odstranění betonů kolem objektu
- osazení obrubníků a chodníku k objektu,
- výměna garážových vrat
- oprava střechy ( zatéká do objektu)
-revize komínu
Dle projektové dokumentace zpracované panem Janem Kuchyňkou,
IČO: 11175338,místem podnikání: Horská 2040, 755 01 Vsetín a požadavků objednatele.

Místo plnění: k.ú.Všemina

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 379 195 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky