Veřejná zakázka: HB Markvartický potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008989
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5531
Systémové číslo: P15V00005526
Evidenční číslo zadavatele: S952/2014/161
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.12.2014
Nabídku podat do: 30.12.2014 10:00
Otevírání obálek: 30.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Markvartický potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětem stavby je odtěžení sedimentu a pomístné odstranění náletových dřevin v průtočném profilu koryta toku. Bude provedena oprava zdiva z lomového kamene včetně opravy spárování a oprava dlažby z lomového kamene. Kamenné stupně s vývary budou kompletně opraveny.
Místo plnění: k.ú. Markvartice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 093 576 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6, v prac.dny od 9:00 do 14:00 hod.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky