Veřejná zakázka: JŘBU - HB Kateřinický km 1,080-1,661, HB Ratibořka km 5,76-5,86, dodatek č. 2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00009092
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5536
Systémové číslo: P15V00005531
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/105
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 553627
Počátek běhu lhůt: 25.06.2014
Nabídku podat do: 25.06.2014 09:00
Otevírání obálek: 25.06.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JŘBU - HB Kateřinický km 1,080-1,661, HB Ratibořka km 5,76-5,86, dodatek č. 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Změny, které byly provedeny v průběhu stavby byly vyvolány okolnostmi, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace. Vícepráce na Kateřinickém potoce spočívaly v opravě silně poškozených betonových patek pod kamennými dlažbami a znovu obnovení dlažeb, které vlivem sesuvu spadly. Na vodním toku Ratibořka byla provedena změna výšky opěrné zdi a byla potřeba upravit položky rozpočtu týkajících se železného zábradlí na opěrné zdi.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 360 148 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky