Veřejná zakázka: Revitalizace PBP Bynoveckého potoka - I. etapa - vícepráce - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00009150
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5538
Systémové číslo: P15V00005533
Evidenční číslo zadavatele: S956/2014/090
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 554613
Počátek běhu lhůt: 02.12.2014
Nabídku podat do: 05.12.2014 10:00
Otevírání obálek: 05.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace PBP Bynoveckého potoka - I. etapa - vícepráce - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
zdůvodnění víceprací:
SO 01.1 – Úprava suchého poldru na tůň s přetékanou hrází
K úpravě řešení došlo na základě doporučení TBD a.s. Praha k navrácení k původnímu projekčnímu řešení, které spočívalo v provedení sanace dnové výpusti s vloženou části potrubí a likvidací původního melioračního potrubí. Vzhledem k tomu, že mezi tím již byla provedena dostavba hráze podle Projektové dokumentace pro stavební povolení, je likvidace vybudované kašnové výpusti a provedení ucpávky cementovou směsí optimálním technickým i cenovým řešením.

SO 02.2 – Úprava kanalizovaných a přírodně blízkých koryt
Změna spočívá v nakládání s vybouranými melioračními tvárnicemi - bude proveden odvoz a uložení na skládce viz. specifikace v nabídkovém rozpočtu. V původním řešení se počítalo s využitím těchto melioračních tvárnic vlastníkem pozemku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 59 840 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 41501 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky