Veřejná zakázka: LC C 124 ODD 60 70 2279

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00009177
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5540
Systémové číslo: P15V00005535
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/360
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.02.2015
Nabídku podat do: 10.03.2015 08:00
Otevírání obálek: 10.03.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC C 124 ODD 60 70 2279
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava asfl. povrchu LC balenou na ploše 1685 m2, oprava povrchu HS, oprodvodnění LC typ 1L 4,0/30
Místo plnění: k.ú. Týniště u Horšic, R. Luh, LC Hraběnka - část

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 732 929 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p. KŘ Plzeň, Sukova 2820/40, 301 00 Plzeň - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky