Veřejná zakázka: Opravy LC na revíru Skryje

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00009215
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5543
Systémové číslo: P15V00005538
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/446
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.01.2015
Nabídku podat do: 20.01.2015 10:00
Otevírání obálek: 20.01.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na revíru Skryje
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy 4 stávajících kalených lesních cest, které se nacházejí v revíru Skryje a v k.ú. Skryje nad Berounkou. Jedná se o doplnění kameniva,opravy zdeformovaného příčného profilu cesty, čištění příkopů a odvodnění LC, vyplnění erozních rýh.
Místo plnění: k.ú. Skryje nad Berounkou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 775 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. Nábřeží 120/5 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky