Veřejná zakázka: Stavební úpravy lesní cesty Šafář II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00009222
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5544
Systémové číslo: P15V00005539
Evidenční číslo zadavatele: S921/2014/447
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.02.2015
Nabídku podat do: 16.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 16.02.2015 11:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy lesní cesty Šafář II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající cesta bude upraveno do parametrů odvozní cesty 3. třídy (kategorie 3L). Trasa bude upravena do plynulého průběhu a vozovka rozšířena na 3,0m v přímém úseku. Cesta je na obou koncích napojena na stávající silnici III.Cesta je nedostatečně odvodněna a lokálně dochází k podmačování konstrukce. V problematických úsecích je navrženo odvodnění a sanace neúnosného podlocí. Podél lesní cesty jsou umístěny 4 lesní skládky, které budou provedeny ve stejné konstrukci jako lesní cesta.
Místo plnění: k.ú. Nezabudice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 407 732 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky