Veřejná zakázka: Křtinský potok a Zemanův Žleb

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00009272
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5546
Systémové číslo: P15V00005541
Evidenční číslo zadavatele: S952/2014/166
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.01.2015
Nabídku podat do: 19.01.2015 10:00
Otevírání obálek: 19.01.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Křtinský potok a Zemanův Žleb
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků.
V rámci navržených opatření bude provedeno pročištění stávajícího koryta toku Křtinského potoka a Zemanova žlebu, spolu s probírkou dřevin a opravou stávajícího opevnění v zaklenutých částech toku. Od km 9,630 do km 10,200 Křtinského potoka je koryto otevřené značně zaneseno sedimenty. Od km 10,230 do km 10,300 (Křtinský potok) a km 0,000 – 0,115 (Zemanův žleb) jsou koryta zaklenuta do uzavřených obdélníkových profilů. Zdi jsou tvořeny lomovým kamenem pro zdění. Dodatek projektu řeší opravu stávajících opěrných zdí, odtěžení nánosů ve dně koryt a urovnání a opevnění dna koryt.
Místo plnění: k.ú. Křtiny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 414 292 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky