Veřejná zakázka: Pražmo - úprava řečiště Čuvného a Hluchého potoka - vícepráce JŘBU - Hluchý potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00009296
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5547
Systémové číslo: P15V00005542
Evidenční číslo zadavatele: S951/2014/188
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 554614
Počátek běhu lhůt: 19.12.2014
Nabídku podat do: 18.12.2014 00:00
Otevírání obálek: 18.12.2014 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pražmo - úprava řečiště Čuvného a Hluchého potoka - vícepráce JŘBU - Hluchý potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) k původní zakázce, obsahující:
SO 3.4 – Křížení PVTS
- umístění stávajícího kabelového vedení do nové chráničky (betonový žlab) ve dně toku včetně obetonování
- umístění rezervní chráničky DN 150 pod základy zdí pro případ budoucích úprav vedení sítě
SO 2.3 – Hluchý potok – úprava v intravilánu obce
- navýšení objemu u chybně stanovených položek č. 38 a 39 (režné zdivo z LK a železobetonové zdivo)
úsek km 0,198-0,224 (26 m)
- zvětšení objemu betonu u opěrné zdi
- navýšení rozsahu bednění pro opěrné zdi
- doplnění drenážních prostupů skrz novou zeď
- zřízení příložného pažení s rozepřením o protější břeh
Místo plnění: k. ú. Pražmo, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 104 451 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky