Veřejná zakázka: Oprava LC Od Hájovny (Fauserovny)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001384
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 555
Systémové číslo: P15V00000555
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/093
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.05.2012
Nabídku podat do: 31.05.2012 08:00
Otevírání obálek: 31.05.2012 09:40

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Od Hájovny (Fauserovny)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu asfaltové LC Od Hájovny. Celková délka cca 1,240 km. Šířka vozovky 3,3m + 2x 0,25m krajnice z recyklátu.

Výřez nárostů, čištění příkopů, čištění vozovky, spojovací nátěr, vyrovnávka asfaltovým betonem ABH (ACO 16), uzavírací vrstva z asfaltového betonu ABH (ACO 16) v průměrné tl. 5 cm.a šířce 3,3m, krajnice z asfaltového recyklátu .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88, 37136

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky