Veřejná zakázka: Ketkovický a Dílský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00009364
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5551
Systémové číslo: P15V00005546
Evidenční číslo zadavatele: S952/2014/176
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.01.2015
Nabídku podat do: 30.01.2015 10:00
Otevírání obálek: 30.01.2015 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ketkovický a Dílský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce chakakteru úprav vodních toků. V rámci prací budou na Ketkovickém potoku rekonstruována tělesa dvou přehrážek a odtěženy sedimenty ze zátop přehrážek. Na Dílském potoku bude opraveno těleso jedné přehrážky a odtěženy sedimenty ze zátopy přehrážky. Dále na Dílském potoce budou ze dvou kamenných přehrážek odtěženy sedimenty, které budou odvezeny a uloženy na skládku.

Místo plnění: k.ú. Oslavany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 835 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky