Veřejná zakázka: Homolský potok, ř.km 2,300 - 2,923 - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00009391
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5555
Systémové číslo: P15V00005550
Evidenční číslo zadavatele: S956/2014/092
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505445
Počátek běhu lhůt: 09.12.2014
Nabídku podat do: 12.12.2014 13:00
Otevírání obálek: 12.12.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Homolský potok, ř.km 2,300 - 2,923 - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatkem č. 1 dojde k vícepracem:
SO 02
Jedná se o úpravu zemního koryta pro nasměrování Homolského potoka na zatrubněný obtok (nezbytné pro převedení vody, vyschnutí a odtěžení retenčního prostoru). Ve štěrkové lavici nad přehrážkou mezi mostem silnice V. Březno – Homole u Panny a koncem vzdutí volné hladiny přehrážky, bude koryto toku nasměrováno na vtokovou šachtu. K nasměrování vodního toku bude využita část ramene neupraveného zemního koryta využívaná při posledním čištění přehrážky v roce 2009, která byla narušena při povodni v roce 2010 a 2013. Levý břeh tohoto ramene je před vtokovou šachtou protržen po zvýšených průtocích v roce 2013, proto je zde nutné navýšit břeh v délce 35 m. Tato povodňová situace nastala v době po zpracování PD stavby (05/2012). V současné době se stávající koryto Homolského potoka nalézá na opačné straně široké údolnice.

Po odkrytí stávajícího terénu byla nalezena stávající lomová šachta, která je v dobrém technickém stavu. Proto bude tato šachta navýšena nad úroveň stávajícího zemního terénu. Nově navrhovaná spadištní šachta bude vybudována blíže ke korytu v návaznosti na stávající šachtu a rovněž bude navýšena nad úroveň stávajícího zemního terénu. Při ponechání současné výškové úrovně šachet by došlo k jejich pozvolnému zasypání erozí přilehlého terénního zářezu a zamezení výkonu obsluhy a kontroly TBD vodního díla.

Celková cena víceprací:142 475,- Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 142 475 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 41501 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky