Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Levobřežní odd.18

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000040
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5559
Systémové číslo: P15V00005554
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.01.2015
Nabídku podat do: 26.01.2015 10:00
Otevírání obálek: 26.01.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Levobřežní odd.18
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci lesní cesty Levobřežní odd 18
třída a kategorie lesní cesty:2L/3,0/15 bude rek. na 2L/4,0/20
konstrukce vozovky: Štěrk se zakalením
délka rekonstruovaného úseku: 765m
přibližná nad. výška: 500-550m
současný stav lesní cesty: neúnosný povrch vozovky, úzký jízdní pruh, nevyhovující propustky
majetkoprávní a uživatelské vztahy: Majetek LČR
statut využívání krajiny: och. pásmo vodní zdroje II. stupně
technické řešení: rozšíření jízdního pruhu, rozšíření oblouků, doplnění podélného a příčného odvodnění, zpevnění vozovky, rekonstrukce sjezdu
Místo plnění: LS Kraslice, k.ú Leopoldovy Hamry, Krajková, p.p.č. 51/1, 1722/7

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 141 535 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky