Veřejná zakázka: Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - od 1.7.2015+

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000077
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5560
Systémové číslo: P15V00005555
Evidenční číslo zadavatele: 099/2015/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505322
Počátek běhu lhůt: 09.02.2015
Nabídku podat do: 28.04.2015 10:00
Otevírání obálek: 28.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - od 1.7.2015+
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon komplexních lesnických činností ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích s prodejem dříví "při pni" na 10 smluvních územních jednotkách (SÚJ) rozprostřených na celém území České republiky; lesnické činnosti zahrnují: a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 504 960 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy