Veřejná zakázka: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 24607 Klokočka, kód zakázky 246017

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000147
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5580
Systémové číslo: P15V00005575
Evidenční číslo zadavatele: 099/2015/008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 507680
Počátek běhu lhůt: 14.01.2015
Nabídku podat do: 21.01.2015 11:00
Otevírání obálek: 21.01.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ na území SÚJ 24607 Klokočka, kód zakázky 246017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této Veřejné zakázky je provádění pěstebních a těžebních činností (dále též jen „lesnické činnosti“), a dále prodej vytěženého dříví vybranému zájemci.
Místo plnění: SÚJ Klokočka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ředitelství LČR, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky