Veřejná zakázka: Oprava 4LC na LS Kraslice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000155
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5583
Systémové číslo: P15V00005578
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.01.2015
Nabídku podat do: 02.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 02.02.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 4LC na LS Kraslice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení oprav lesních cest dle jednotlivých TZ s doplněním konstrukcí, zlepšení odtokových poměrů, provozní zpevnění komunikací, opravy svodnic.
Místo plnění: LS Kraslice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 140 389 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky