Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení 2 LC na revíru Luby na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000165
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5587
Systémové číslo: P15V00005582
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.01.2015
Nabídku podat do: 02.02.2015 10:00
Otevírání obálek: 02.02.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení 2 LC na revíru Luby na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávající penetrované LC Valtéřovská, inv.č. 324642
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30 ,celková délka 4,3 km
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 1,7 km o šířce 3,5 m
• přibližná nadmořská výška: 740 m
• současný stav lesní cesty: úseky s narušenou vrstvou penetračního makadamu
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:
Stávající povrch lesní cesty v opravovaných úsecích bude rozryt a doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm. Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2 , provede se pročištění stávajících propustků tlakovou vodou v množství 14 ks
Technické zhodnocení LC Kostelní vrch, inv.č. 318266
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/30 ,celková délka 1.3 km
• konstrukce vozovky: kalená
• délka opravovaného úseku: 0,1 km
• přibližná nadmořská výška: 720 m
• současný stav lesní cesty: zpevněná kalená cesta , úsek 0,0 – 0,1 km a šířce 3 m doplnit penetračním makadamem
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení:

V úseku 0,0 km – 0,1 km lesní cesty bude odstraněn nános na krajnicích , povrch cesty v šířce 3 m bude rozryt a doplněn DK 32/63 v tloušťce 80mm . Tato vrstva bude prolita asfaltem 7kg/m2 a provedeny živičné nátěry s posypem a to první 1,9kg/m2 a druhý 1,6kg/m2

Místo plnění: kú Valtéřov u Kraslic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 345 512 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky