Veřejná zakázka: Soustředěná údržba odvodnění a pomístní oprava vozovky lesních cest 2L a 3L

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000186
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5588
Systémové číslo: P15V00005583
Evidenční číslo zadavatele: S913/2015/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.02.2015
Nabídku podat do: 09.03.2015 10:00
Otevírání obálek: 09.03.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soustředěná údržba odvodnění a pomístní oprava vozovky lesních cest 2L a 3L
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zakázka bude realizována na 3 lesních cestách. Jedná se o doplnění lesních cest o příčné odvodnění ve formě dřevěných svodnic (žlabů z hraněného řeziva) o délce 5 m. Dále je řešena pomístní oprava krytu lesních cest rozrytím, úpravou krytu kamenivem drceným a posypem krytu lomovými výsivkami. Dále jsou lokálně čištěny příkopy, vyřezávány dřeviny. Na LC Dlouhá bude zbudován jeden trubní propustek DN 600 mm.
Místo plnění: LS Loučná nad Desnou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 318 534 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky